< 1 / 5 >

NIECH NAS ZOBACZĄ
2003 / cykl fotografi

Niech nas zobaczą to seria 30 fotograficznych portretów przedstawiających trzymające się za ręce pary gejów i lesbijek. Projekt powstał w reakcji na nietolerancję wobec homoseksualistów w Polsce, nierzadko ukrywających swoją orientację ze strachu przed ostracyzmem społecznym. Był próbą przełamania tabu w przestrzeni publicznej poprzez konfrontację społeczeństwa z tym, co zostało przez nie zepchnięte na margines widzialności. Portrety miały być pozbawione atmosfery sensacji czy niezwykłości – proste, powtarzalne ujęcia przedstawiają zwykłych ludzi podczas wspólnego spaceru. Ukazują ich takich, jacy są na co dzień, i podkreślają podobieństwo między nimi a widzem. Poza wystawami fotografie zostały wykorzystane w pierwszej w Polsce billboardowej kampanii społecznej przeprowadzonej przez Kampanię Przeciw Homofobii. Akcja spotkała się z oporem ze strony społeczeństwa (próby zablokowania kampanii przez Ligę Polskich Rodzin, niszczenie billboardów), co potwierdziło konieczność podejmowania działań przeciwko dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i otworzyło debatę na temat nietolerancji wobec osób homoseksualnych.

 

Producent: Kampania Przeciw Homofobii