< 1 / 1 >

66 ROZMÓW O WSPÓŁCZESNEJ SZTUCE
2007, książka

66 rozmów o współczesnej sztuce to cykl wywiadów na temat sztuki z osobami niezwiązanymi z nią zawodowo. Pytania zadawane przez Karolinę Bregułę dotyczyły odbioru konkretnych dzieł, ich interpretacji i oceny. Praca miała być przewrotnym narzędziem służącym artystom do rozpoznawania oczekiwań i wątpliwości odbiorców – odbiorców spoza środowiska sztuki, a więc tych, z którymi twórcy często nie mają kontaktu. 66 rozmów o współczesnej sztuce wyznacza początek zainteresowania Breguły nieprofesjonalnym odbiorem sztuki oraz problemami ze zrozumieniem sztuki współczesnej wynikającymi z jej hermetycznego języka.

66 rozmów o współczesnej sztuce było pracą dyplomową przygotowaną pod kierunkiem prof. Józefa Robakowskiego w PWSFTviT w Łodzi.