< 1 / 1 >

BIURO TŁUMACZEŃ SZTUKI
2010 / projekt internetowy

Biuro tłumaczeń sztuki było internetową agencją zajmującą się interpretowaniem sztuki. Mógł się do niej zwrócić każdy, kto miał problem ze zrozumieniem dzieła sztuki. Z biurem współpracowała grupa tłumaczy, składająca się z ludzi pracujących w sferze kultury oraz miłośników sztuki niezwiązanych z nią zawodowo. Tłumacze często sugerowali interpretacje odbiegające od tych proponowanych przez artystów lub kuratorów. Dzięki temu każdą pracę można było traktować jako nieukończoną formę, która, otwarta na różne objaśnienia, zaprasza odbiorcę do współtworzenia znaczeń. Poprzez dopuszczenie do głosu nowych interpretacji, odmiennych od tych usankcjonowanych przez instytucje, Biuro tłumaczeń sztuki zamierzało stworzyć zamęt na „rynku informacji” o znaczeniach prac współczesnych artystów.

Biuro tłumaczeń sztuki było pracą dyplomową Karoliny Breguły, przygotowaną pod kierunkiem prof. Józefa Robakowskiego w PWSFTviT w Łodzi.

Przejdź do strony Biura tłumaczeń sztuki
http://biurotlumaczen.art.pl/