< 1 / 1 >

KAMERA WIDEO
2007 / wideo / 26’36”

W tym performansie dokamerowym KarolinaBreguła recytuje instrukcję obsługi kamery wideo kolejno w różnych językach europejskich, równocześnie prezentując jej treść za pomocą powtarzających się, skonwencjonalizowanych, zabawnych ruchów przypominających gesty stewardessy. Kamera wideo jest humorystyczną wypowiedzią na temat języka jako niedoskonałej formy komunikacji. Korzystając z medium filmowego, Breguła udowadnia przewagę gestu nad narodowym językiem mówionym. Praca pokazuje wideo jako nośnik, który przez swój dokumentacyjny i obrazowy charakter jest zrozumiały pomimo różnic językowych. W tej badającej medium wypowiedzi formalnej, w której wyczuwa się wpływ Józefa Robakowskiego, artystka jest jednocześnie podmiotem i przedmiotem operacji artystycznej – podobnie jak wideo, będące zarazem instrumentem i obiektem analizy.

Praca Kamera wideo otrzymała III nagrodę w konkursie Samsung Art Master w 2007 roku.