< 1 / 5 >

Sztuka użyteczna
2010 / wydarzenie

Humorystyczne repetycje znanych z historii sztuki gestów, wykonywane w zmienionym kontekście, który nadaje im nowe, użyteczne znaczenie. Sztuka użyteczna to przewrotna kontynuacja rozważań Breguły na temat możliwości realnego oddziaływania sztuki. Przykładem takiego działania było odtworzenie pracy Richarda Longa A Line Made by Walking poprzez parogodzinny fitness w parku, do którego dołączali się przechodnie i w wyniku którego powstała wydeptana ścieżka, podobnie jak w przypadku działania Longa. Innym razem Breguła zapożyczyła od Bruce’a Naumana gest plucia wodą z pracy Self-Portrait as a Fountain i wykorzystała go do podlewania ogródka.