< 1 / 1 >

NIE ROZUMIEM
2009 / wideo/ 6'13''

Nie rozumiem
jest kontynuacją rozważań Karoliny Breguły nad odbiorem sztuki współczesnej, przez wielu uważanej za niezrozumiałą i często wywołującej wśród widzów konsternację, a w konsekwencji niechęć. W tym wideo artystka wchodzi w role osób wyrażających swoje opinie i wrażenia po wizytach w galeriach czy muzeach. Wszystkie wypowiadane przez nią kwestie zaczerpnięte zostały z wywiadów, które przeprowadziła podczas realizacji pracy 66 rozmów o współczesnej sztuce (2007)oraz w kolejnych latach. Artystka wciela się w swoich rozmówców, by, jak mówi, „ujawnić, że choć [my, ludzie zawodowo związani ze sztuką współczesną] niechętnie się do tego przyznajemy, zagubienie, niechęć czy naiwny zachwyt niezawodowych odbiorców sztuki nie są obce większości z nas”.