< 1 / 4 >

CIASTECZKA KIPPENBERGERA
2011 / instalacja

Ciasteczka Kippenbergera nawiązują do zniszczenia instalacji When It Starts Dripping from the Ceiling znanego niemieckiego twórcy Martina Kippenbergera w 2011 w Museum Ostwall w Dortmundzie. Praca została uszkodzona przez sprzątaczkę, która zmyła zamierzony przez artystę osad pokrywający element dzieła. Głośne wydarzenie, którego konsekwencją była nie tylko bezpowrotna utrata pracy cenionego artysty, ale i związane z tym koszty finansowe, nie zostało szerzej skomentowane przez władze muzeum. Co ciekawe, Museum Ostwall prowadzone jest w myśl teorii muzeum jako „elektrowni” Alexandra Dornera. Krytykuje ona skostniałe instytucje sztuki, które są jedynie miejscem kolekcjonowania relikwii i ucieczki przed codziennością. Przestarzały typ instytucji Dorner proponuje zastąpić muzeum, w którym sztuka stanie się katalizatorem rzeczywistej dyskusji i rozwoju. Breguła uważa, że w świetle koncepcji muzeum jako „elektrowni” zniszczenie dzieła sztuki można potraktować jako interesujący gest performatywny, będący nieświadomą samorodną krytyką instytucjonalną, muzealną autoanalizą w duchu myśli Dornera.

Ciasteczka Kippenbergerazaprezentowane po raz pierwszy w Dortmundzie kilka miesięcy po zdarzeniu w Museum Ostwall – miały być przewrotnym poczęstunkiem pomyślanym jako celebracja dewastacji dzieła. Kształtem i kolorem przypominały wyczyszczony element pracy When It Starts Dripping from the Ceiling. Podane zostały w dwuznaczny sposób, przywodzący na myśl zarówno poczęstunek, jak i instalację artystyczną – stawiając odbiorców w sytuacji niepewności co do stosownego zachowania się wobec napotkanego obiektu.