< 1 / 7 >

FORMY PRZESTRZENNE WOBEC KATASTROFY
2012, performatywna konferencja interdyscyplinarna

W latach 60. i 70. XX w. w Elblągu odbywało się Biennale Form Przestrzennych, największa w kraju cykliczna plenerowa impreza artystyczna. Biennale było wynikiem współpracy Galerii EL i Zakładów Mechanicznych Zamech, które wspólnie postanowiły wskrzesić mit przedwojennej awangardy i umożliwić współpracę robotnika z artystą. Zaproszeni przez galerię artyści przyjeżdżali na kilkumiesięczne pobyty twórcze, by z pomocą fachowców z Zamechu tworzyć metalowe rzeźby, zwane formami przestrzennymi. Większość z nich można do dziś oglądać na ulicach Elbląga.

Karolina Breguła: „Zaproszona przez Galerię EL do udziału w całorocznym projekcie Przebudzenie, którego centralnym tematem jest koniec świata, postanowiłam skupić się na formach przestrzennych i próbie odnalezienia ich związków z katastrofą. Kiedyś elblążanie byli z nich dumni i podobno czule nazywali je »bienalami«. Dzisiaj stały się niewygodnym dziedzictwem, przenoszonym z miejsca na miejsce, by wybudować nowy modny budynek. Poprzez stworzenie atmosfery zagrożenia chciałam sprowokować nowe spojrzenie na rzeźby, zainteresowanie nimi. Wspólnie z naukowcami różnych dziedzin przeprowadzam dekonstrukcję elbląskich obiektów, umieszczanych w niecodziennym dla nich – bo pozaartystycznym – kontekście. Efektem tej pracy jest konferencja, podczas której naukowcy opowiedzą o wynikach swoich badań i rozważań, oraz artystyczno-naukowa książka „Formy przestrzenne” jako centrum wszystkiego.”

W konferencji wzięli udział: mgr Justyna Gabriel, dr Tomasz Gajda, dr Anaida Ghazaryan, dr Krzysztof Herbst, dr hab. Andrzej Kapusta, mgr Paweł Laufer, mgr Anna Maga, mgr Ewa Opałka, dr Jan Suffczyński, dr Piotr Sułkowski, dr Joanna Świerczyńska, dr Urszula Zajączkowska

Konferencji towarzyszyła książka Formy przestrzenne” jako centrum wszystkiego (2013)

Autorzy tekstów: Karolina Breguła, Justyna Gabriel, Tomasz Gajda, Anaida Ghazaryan, Krzysztof Herbst, Andrzej Kapusta, Paweł Laufer, Anna Maga, Paweł Mościcki, Daniel Muzyczuk, Ewa Opałka, Jan Suffczyński, Piotr Sułkowski, Joanna Świerczyńska, Urszula Zajączkowska

Wydawca: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

ZOBACZ KSIĄŻKĘ