< 1 / 16 >

INSTRUMENTY DO ROBIENIA HAŁASU
2016 / obiekty

Instrumenty do robienia hałasu powstają z pozostałości po wystawach, zebranych w galeriach i muzeach, a także z odpadków po produkcji dzieł sztuki, znalezionych w pracowniach artystek i artystów. Można wypożyczać je z wystaw na demonstracje – w galerii pozostaje po nich wtedy puste miejsce z adnotacją o wypożyczeniu, będące świadectwem zaangażowania społecznego. Instrumenty do robienia hałasu są symboliczną przemianą tego, co było sztuką, w narzędzie aktywności politycznej. Poruszają problem użyteczności sztuki, zaangażowania artystów w sytuację społeczno-polityczną, a także kwestię statusu „odpadków” artystycznych.

Równocześnie Karolina Breguła urządza koncerty na instrumentach, m.in. w drzwiach białostockiego Arsenału, a więc w znaczącym miejscu na styku galerii i świata zewnętrznego, podkreślając w ten sposób potrzebę wyjścia, uczestnictwa w życiu publicznym poza granicami instytucji sztuki.